Monday, November 3, 2014

Balanced Life 


ಶಾಲಿನಿಯ ಅಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲೇಜು ಅವಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಬೈಕಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗುವುದು ರೂಢಿ. 


ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅವಳ  ಅಣ್ಣ, ಅವಳು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಾಲಿನಿಗೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಓಣಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅವರೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು, "ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಊರೂರು ತಿರ್ಗ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡವೆಂದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಣ್ಣನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನ ಗುರುತು ಇವರಾರಿಗೂ ಸಿಗದಿರುವುದಕ್ಕೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.


ಆದರೆ......
ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು, ಅವಳ ಅಣ್ಣನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶೈಲಿ, ದೇಹದ ಗಾತ್ರ , ಬೈಕಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತಿತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹುಷಃ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.


ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗಳಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ, ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ  ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವುದು  ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕಾಯುವ ನಾಯಿಗಳ  ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು  ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್  ಬಳಿ,  ತಾನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಲಿನಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಅವಳು ಹಲುಬುವುದನೆಲ್ಲಾ ಅವಳ ಗಳೆಯರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಯೇಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಬೈಕ್, ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ  ಗುರುತಿಸಿ, ಮನೆ ಓಣಿಯವರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಕುಟುಂಬದವರ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯ ಸುದ್ದಿ  ಬೇಡವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ.

Saturday, November 24, 2012

PhiLovesophy


Hello All. Here We Are. Again. With 'It-Makes-Sense-Only-If-You-Intend' Kind of a post. So, Be Kind and Read it.


As usual, I was busy staring at her profile pics. All of a sudden, my heart whispered. --- "Listen to your Heart. Believe in the intangible beauty". That sounded so Digvijay Singh to me. "What sense does it make? Isn't Beauty what we see?  What we perceive? " I asked, as if somebody was going to answer.

Nobody Answered. But, I gave it some thought.


Life is more than 'Twinkle-Twinkle-Little-Star' poem to learn ByHeart. So why Should I listen to it? What do I actually want in my life? Love at first sight? A corner 30-40 site?  Is Beauty really intangible? Why, people who are attracted by women seldom want to get committed? Why, people who share 'I love college life', don't just  fail and detain in college? And during all these I realized that I am being haunted by the same master question -- Why do I have so many questions in my life?This time, I tried to dig it bit deeper. Perhaps, Alcohol inside me really did some good thinking.

Brain must  be very  brilliant in a very obvious way. Heart is exactly not known for that. At times, there exists a good Chemistry between our Heart and  Brain. They go hand in hand, legs according to legs, step to the tune together, What we say --- 'Living the life Peacefully'. But very often they fight. The way we react, but then depends on, Who manage to conquer our views.

As expected, number of thoughts rushed in to my mind that night, after I went to bed.

"Brain is 'You-Can't-Rip-Me-Off-With-Ease' kind of a Dude. 
 Heart is "You-Are-Good-So-Am-I" kind of a wise man. 
 Heart helps you, believe in God. Brain makes you skeptic.
 Heart endures pain where as Brain resists it.
 Brain is a Karnal ( who commands ) and a Heart is a Kernel. No. Wait. Kernel is a Heart. Okay.
 WHO CARES!" 

As soon as this Operating System concept popped in to my thought process, I fell asleep. ( History Repeats.. You See..) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
I had a dream that night.  Altercation. Between my Heart and Brain. 
(Of course they could talk, they had a facebook account, they had their own asses, they were married and even their wives had their own asses etc.  COME ON! It was a dream after all.)

 Heart started in a medium voice. More Balanced.  "I am abode of God" , It continued. 
 "I do not inquire what is right and what is not.  All is well here. Many people cry through me, Just not to renounce their 'Tough-Guy' tag. I am an ocean of abysmal depth of love and affection. A mother of all mothers."

Brain laughed, and began. "You are so gullible. Either u make people drown in the past or make them over concerned about the future and not let them live the present. You make them brittle. That is why they eventually 'break-up'. You leave them unattended in melancholy. I instigate them."


"Do not judge Love, considering a bad decision, or a bad time" Heart said, "Time has power to turn a coal in to a diamond"

"And my wife has  power even to convert my payslip in to a Diamond" said the Brain. CHANDLERically.

Heart adhered to the point,  "You would be mesmerized by a glimpse of Love, a divine power, I radiate"

"Hehe. The 'Wine  Power' ?"  Brain winked, "That is what 'I' suggest during traumas."

Heart continued, "Love is ecstatic!!" 

"Love is Sex-Static.!!", Brain responded.
"I help people to realize their dreams. Or at times, trick their Dream Girls.. Hihhihhi." Brain Smirked.

In turn said the heart,  "Yeah. Right. I forgot. You can think rationally, but not emotionally." 


Ego of Brain was tested this time. It began with a vehement attack.
"Why these usages, 'Commitment' and 'Commit Suicide' are so strongly correlated? What Kind of love stories are those, which start at Dominos and end at Coffeday? DOOMS DAY? Do people like roads with (metaphorical) humps and  bumps so much, that they even give up smooth journey in their life? Do love sucks (blood) so much that it is being compared to Robert Pattinson-Kristen Stewart? Is exchanging Greetings, Gifts ( And also Saliva ), called Love?  If a person loves himself, is he a Gay? What explanation you would give about those envious acts people do in love? Why do people go behind Love even after knowing it is blind? To get hit by something and fall? That is why they say 'falling' in love? Is lust so brilliant, that it gets all the benefits in the name of  love? Why this Co-LOVE-Very Disgusting? "

The wise Heart smiled and answered silently. "My dear Brain, Had you listened to your heart, you would never have had so many questions!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I woke up after this recurring dream, I had been struggling lately, to sort out. Somebody had said, if the conflict portrayed in the dream is kept unresolved or neglected, Dreams would recur.  "Not any more", I thought. I repeated what the heart had said,  "Had you listened to your heart, you would never have had so many questions!!".

Friday, July 27, 2012

Pune in my punspective


All of us have opinions on different aspects that vary over entire thought spectrum. Being a baby blogger, it is better to mention, the whole flow here might be flaw-full, poor jokes might be penurious and even the subject chosen might not be sublimer. Nevertheless it's my opinion. I've penned down (pressed the keys down) about the city Pune not the way it is, but in the way I have seen it in six months. If you sense, statements stated here are inappropriate, hyperbolized, I totally respect your opinion.

[NOTE: You may reckon, it's a mediocre piece of work, but just remember, "Ridicule is the tribute paid to the genius by mediocrities". Now read till the end, as I just told, you are a genius!]

OK. OK. Whatever. Let's get started quickly.

Throw a stone anywhere in Pune. It either hits a guy in search of job, a girl with her face covered, or a panipuri point.  I meticulously carried out the test before coming to this conclusion (of course by throwing imaginary stones). Life in Pune is vivaciousIt is a paradise for junkards (junk food eaters). Clement climate, 'adrak ke chai' amidst cold breeze, soothing winter, clean areas may make you  fall in  love with the city. Similar to Kolkata, Mumbai and Bangalore, Pune is also A City Of Chai (a bit difficult for coffeites), A City That Never Cheaps (a bit costly) and A Ghor-dense City (a bit congested).

Food: 

Trust me! Chat items in Pune are just ummmmmouth wahhhhtering. They are so chatpati. They are so spicy. They have a unique, inimitable blend of chutney and chat masala. Pavbhajis are so well garnished and panipuri? Ahh! It tempts your taste buds. And above all, the fact I liked is -- It's always fun to watch, those rich people begging panipuriwala, for a piece of food, and water. Chats in Pune are way better than chats in Bangalore. (Kannadadalli helbeku andre, Banglore alli, bahaLa kaDe chat hesralli hat toppi haktare"). I couldn't believe, vada pav and misal pav are preferred options for their breakfast! Now see, when people say, "Arey Bhau, Everything we do for Bread and Butter", they mean it literally.

Transportation: 

I reminisced Hindi numerals due to difficulty in reading numbers on buses. Trust me! Pune Municipal Transport Bus (PMT) is  more or less like IRCTC website. I, more often used this as my Patience Marking Tool (PMT) to check my patience. Buses are *that* frequent. Drivers are always in hurry and conductors are always in 'heri' (boLsu) mood. Dear Non-Kannadigas, It means conductors are very costly in Pune. More often you  will have to give tips to them. Once, I felt, I won a lottery when a conductor  returned my change before asking. I still remember, tears of happiness rolled down that day. Because of zero resistance to give change, I used to call such conductors as superconductors.

[NOTE:You will find "fucktha mahila sathi" written near some seats inside PMT  buses. But don't panic. It just means "Only for ladies" in Marathi.]

Alternate transportation options are Auto-rickshaws and something called six seaters (on which sixteen people sit normally). Six seater is just a fancy word for a share auto, where the fare is bearable. Auto rickshaws on the other hand are equally expensive. After 10 PM, if you want to go by an auto in Pune, carry an automatic fare calculator to solve an incredibly intricate math problem of the universe. Charge to be paid   wrt  meter reading, that is. (Charge to be paid = Meter reading*1.569/ sin(x) e^x dy/dx something like that). Very complicated! Roads are better in Pune compared to Chennai. But the specialty is, pits are less but spits are more on it. About the traffic, you will not be  intensely traffucked as you would be in Bangalore. 

Hobby:

If  birdswatching (metaphorical) is your hobby then Pune is a heaven  for you. But, some girls, hehe well most of the girls, sorry all the girls cover their faces in order to protect ( I am not sure from what. Once I saw a girl covering her face inside a car!). No girl in Pune,  goes in her scooty without being scooTerrorist. Apart from the fact, that Pune girls are beautiful, what I liked the most about them is -- most of the times, lady passengers in PMT don't even care if some douche sits on "Only For Ladies" seats. 

OK. Whatever.  This is too much. Let me finish this here.

Thanks everybody for reading.

Peace Out.